Haih tenat

Tenat sudah jagatraya, 
Darah memancut percuma,
Ditangan proletar murba.

Apa kita sudah jembel adiwangsa?
Pidana kini jadi simbiosis atma,
Proklamir egosentrik makin leluasa.

Mahukah kita ia kekal mapan?
Prakarsa perdana sudah ada berzaman,
Apa kata kita sinergi lupuskan? 


"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." [3:110]